top of page
  • FORCE PR

FORTRON สร้างความมั่นใจ เพิ่มความปลอดภัย มาตรการต้าน Covid-19

อัปเดตเมื่อ 27 มี.ค. 2563บริษัท ฟอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ตามระยะทาง FORTRON คุณภาพสูงจากออสเตรเลีย มีความห่วงใยในสถานการณ์การการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) โดยเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับพนักงานและลูกค้าที่เข้ามาในบริษัทฯนอกจากการทำความสะอาดทุกจุดสัมผัสด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ทุกชั่วโมงแล้ว


ทางบริษัทฯ ของเรา ยังเพิ่มมาตรการสำหรับพนักงาน และลูกค้าทุกท่าน โดยมีการตั้งจุดคัดกรองพร้อมติดตั้งเครื่องสแกนวัดอุณหภูมิร่างกาย และติดตั้งเจลแอลกอฮอล์ล้างมือบริเวณทางเข้าออกหลักของ บริษัทฯพร้อมทั้งแจกหน้ากากอนามัยให้แก่พนักงานในองค์กรทุกท่านได้สวมใส่ในพื้นที่ปฏิบัติงานในสำนักงานและมีการแจกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 99.9% แบบพกพาให้กับพนักงานได้กลับไปใช้ รวมทั้งมีการให้ความรู้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงอีกด้วย


เพราะความปลอดภัย “สำคัญที่สุด”
เซฟตัวเอง...เซฟตัวคุณ ให้ถูกต้อง

1. ตั้งจุดคัดกรองพร้อมติดตั้งเครื่องสแกนวัดอุณหภูมิร่างกาย และติดตั้งเจลแอลกอฮอล์ล้างมือบริเวณทางเข้าออกหลักของบริษัทฯ

2. สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่เข้าปฏิบัติงานในบริษัท3. แจกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ แบบพกพาง่าย ให้กับพนักงานบริษัททุกท่าน ให้กลับไปใช้


4. หมั่นล้างทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์อยู่บ่อยๆ
5. ทำความสะอาดที่เป็นจุดสัมผัสด้วยน้ำยาฆ่าทุกชั่วโมงมากกว่าความใส่ใจ ...... คือความปลอดภัย....ตั้งแต่เข้าบริษัท

ดู 135 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page