top of page

aboutus

เคมฟอร์ซ คือหนึ่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์บริษัท ฟอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ 
สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรม คุณภาพสูง จากประเทศออสเตรเลีย ได้รับมาตรฐาน ISO 9002,ISO 9001:2008

 

เคมฟอร์ซ นวัตกรรมเคมีภัณฑ์การทำความสะอาดและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (industrial Preventive Maintenance) 
ภายใต้การนโยบาย Eco-Friendly Environment ส่งเสริมด้านการลดสภาวะสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ จากกระบวนการผลิตในภาคกลุ่ม
อุตสาหกรรม

 

ด้วยเทคโนโลยีเคมีภัณฑ์บำรุงรักษาเชิงป้องกัน สามารถใช้ได้กับเครื่องจักร ขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ เครื่องมือช่าง 
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

CHEMFORCE INDUSTRIAL

bottom of page