top of page
  • FORCE PR

“FORCE” ต้นแบบธุรกิจความโปร่งใส ได้รับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ปี 2564

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมานี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ประกาศให้ บริษัท ฟอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้รับหนังสือรับรองและตราเครื่องหมายรับรอง “มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ” พร้อมได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรอง เป็นระยะเวลา 3 ปี เพื่อเป็นการการันตีการเป็นธุรกิจต้นแบบสีขาว ประจำปี 2564 โดย FORCE ยึดหลักเกณฑ์ 6 ข้อ เป็นหลักสำคัญในการประเมินมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่าดร.ถานันดร์ วัชโรทยางกูร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฟอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีความรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ธุรกิจได้ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมิน และได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ประจำปี 2564 และกล่าวว่า ธรรมาภิบาลจะเกิดขึ้นเมื่อทุกคนในองค์กรร่วมกันยึดมั่นปฏิบัติ ตระหนักถึงความซื่อสัตย์ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส จะทำให้เกิดความสุข ความไว้วางใจ และเชื่อใจกันและกัน ซึ่งจะทำให้องค์กรเกิดพลังในการสร้างสิ่งใหม่ๆ ที่ดีต่อสังคม และชุมชน ตลอดระยะเวลา 19 ปี FORCE ได้ตระหนักถึงความสำคัญมุ่งมั่นตั้งใจในการบริหารธุรกิจให้ออกมามีมาตรฐานในทุกๆ ด้านให้ดีที่สุด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มทั้งภายใน และภายในนอกองค์กร พร้อมมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลเป็นสำคัญ และจำเป็นต้องนำธรรมาภิบาลธุรกิจมาเป็นหลักในการบริหารจัดการงาน ซึ่งจะช่วยสร้างการเติบโต และความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจขององค์กรได้อย่างยั่งยืน


บริษัท ฟอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ตามระยะทาง ภายใต้แบรนด์ FORTRON (โฟรตรอน) จากประเทศออสเตรเลีย ซึ่งได้ถูกแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย และเซาท์อีสเอเชีย ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยกว่า 20 ปี บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์จากรัฐบาลออสเตรเลีย AS/NSZ ISO 9001:2015 สิ่งที่มีความโดดเด่นของเราคือผลิตภัณฑ์ FORTRON ซึ่งเราเป็นหนึ่งเดียวในการดูแลรถยนต์ที่ใช้พลังงานทดแทน สำหรับรถยนต์ที่ใช้แก๊สโซฮอล์ 91/95 E20 และ E85 และไบโอดีเซล B7 B10 B20 และ B100 รวมถึงรถที่ใช้พลังงานทางเลือก หรือรถที่ติดตั้ง 2 ระบบ ได้โดยตรง และ FORTRON (โฟรตรอน) เป็นผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ตามระยะทาง (Car Preventive Maintenance) ใช้ในการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เพื่อให้รถยนต์คงสมรรถนะ และประหยัดค่าซ่อมบำรุงในระยะยาว ตลอดจนช่วยลดมลพิษจากการใช้งาน โดยมีการจำหน่ายผ่านศูนย์บริการรถยนต์ชั้นนำทั่วไป และศูนย์บริการรถยนต์แบบเร่งด่วนทั่วประเทศ


อย่างไรก็ตาม การที่ได้รับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจของบริษัท ฟอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในครั้งนี้ ถือเป็นความภูมิใจ ที่มีธรรมาภิบาลธุรกิจเป็นเครื่องหมายที่สามารถการันตีคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่คู่ค้าและลูกค้าของบริษัทฯ รวมถึงบุคลากรในองค์กรยังสามารถทำงานได้อย่างมีความสุขได้อีกด้วย
ดู 119 ครั้ง0 ความคิดเห็น

ความคิดเห็น


bottom of page