top of page
  • FORCE PR

FORTRON ส่งมอบเครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรก และผลิตภัณฑ์ แก่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัตน์ดร.ถานันดร์ วัชโรทยางกูร ประธานกรรมการบริหาร พร้อมคุณอิศระ วัชโรทยางกูร กรรมการผู้จัดการ และคุณวีรากร วัชโรทยางกูร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดโครงการ ส่งมอบเครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรก และผลิตภัณฑ์ FORTRON ให้แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ในการศึกษาเรียนรู้ โดยมีแนวคิดเพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาได้รู้จัก และเข้าใจการทำงานที่รวดเร็ว และได้ผลลัพท์ที่เต็มประสิทธิภาพของการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกที่ทันสมัย รวมถึงความรู้ในด้านการบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะทางด้วยผลิตภัณฑ์ของ FORTRON อาทิ เช่น ผลิตภัณฑ์น้ำมันเบรก ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดระบบเบรก ผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่อง ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดระบบเชื้อเพลิงเบนซิน และดีเซล และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดภายในเครื่องยนต์ สามารถดูแลรถยนต์ที่ใช้แก๊สโซฮอล์ และไบโอดีเซล ได้โดยตรง นอกจากนี้ยังมอบผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการทำเครื่องยนต์ให้กับทีมVenom Race2 จาก สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ในการแข่งขัน17th TSAE Auto Challenge 2021 Student Formula เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมานี้


bottom of page